Algemene voorwaarden

1. De Jachthouder bepaalt welk afschot wordt vrijgegeven in de jachtgebieden, wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel niet doorgaan of onderbreken van de jacht om welke reden dan ook. Ook niet voor schade tijdens de jacht of de reis.

2. Voor de jacht in Polen geldt dat U een geldige- jacht-akte, europesche wapenvergunning en geldige voucher moet kunnen tonen.

3. De benodigde reisbescheiden zullen in principe 14 dagen en uiterlijk 7 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen vervoer aankomstdatum) in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardige redenen moet worden overschreden.

Hunter zal niet overgaan tot het versturen van de reisbescheiden indien de betaling niet op de rekening van Hunter Sp.zoo. is bijgeschreven. De hieruit voortkomende kosten, bijvoorbeeld het per express versturen van uw reisbescheiden, zijn voor uw eigen rekening.

4. Bij alle boekingen geldt: Administratiekosten, vergunningen en verplichte verzekering € 115,- per jager. 

5. Het transport door het jachtveld betaald u aan uw gids. De kosten zijn € 0.50/km met een maximum van € 50. Deze dient u met uw gids zelf af te rekenen. Deze regeling geldt niet voor drijf- en drukjachten.